!!! Máme nový web !!! Koukni se zde www.kites.cz
Nová registrace | Přihlásit se

Všeobecné podmínky konání kite kurzu

KITE KURZ ZAHRNUJE:

 • v ceně kite kurzu se zapůjčením kompletní kite výbavy je zahrnuto (kite, bar, šňůry, helma, trapéz, mountainboardy a kiteboardy - vše v potřebných velikostech). V ceně kurzu není zahrnuto zapůjčení vybavení na lyže nebo snowboard včetně oblečení a bot, v případě léta není zahrnuto vypůjčení neoprenu. To je potřeba si sebou na kurz donést. Doporučujeme také vhodné sportovní oblečení a dle typu kurzu i vhodnou sportovní obuv.

KITE KURZ NEZAHRNUJE:

 • v ceně kite kurzu s vlastním kite vybavením (pokud jste si jej vybrali) není zahrnuto zapůjčení žádného z výše uvedeného vybavení
 • v kurzu není dále zahrnuto ubytování, strava ani doprava na místo konání kurzu (není-li to přímo v rámci speciální cenové nabídky)

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

 • cena kite kurzu se hradí:
  - převedením celé částky na bú
  - dobírkou, v případě zakoupení dárkového balíčku na kite kurz
  - hotově přímo na kurzu (lze pouze na základě předešlé dohody)
  a to neprodleně po zaslání závazné přihlášky na kurz
 • detailní pokyny pro platbu obdržíte neprodleně po zaslání závazné objednávky
 • platnost kurzu je 1 rok. Nedoporučujeme nechávat rezervaci termínu na poslední dva měsíce (kvůli povětrnostním podmínkám), jelikož kurz se bez poplatku neprodlužuje. Platnost lze prodloužit za poplatek 300 Kč na půl roku.
 • přesnou cenu kurzu naleznete v platném ceníku kurzů

STORNO PODMÍNKY:

 • byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků na dálku postupem dle § 52 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, má kupující právo od ní odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí dárkového balíčku / uhrazení služby
 • v pozdějším datu se bere smlouva za uzavřenou a nelze již od smlouvy odstoupit či žádat vrácení zaplacené částky za službu
 • v případě, že zákazník nemůže z nějakého důvodu čerpat službu v termínu dle potvrzení www.kite-skola.cz, má nárok na změnu termínu v případě, že tento svůj požadavek uplatní u www.kite-skola.cz nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů před termínem uskutečnění služby písemným sdělením na iveta@kites.cz

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:

 • pokud máte sportovní školení hrazeno částečně nebo plně zaměstnavatelem či jinak, prosím předem nás informujte o formě úhrady: zda se jedná o využití benefitů nebo potřebujete fakturovat na jiné IČ a adresu
 • v případě, že platíte jinou měnou než CZK, bude částka přepočtena dle aktuálního kurzu měn a to „středovým kurzem Deviza“. Pokud se tak stane, prosím informujte nás pro zaslání účtu v cizí měně.
 • plná cena kite kurzu se předem hradí i v případě, že následně pro realizaci kurzu nebudou vhodné podmínky. www.kite-skola.cz nemůže ovlivnit ani zaručit budoucí povětrnostní či sněhové a jiné podmínky. (viz následující odstavce)
 • uskutečnění nabízených služeb je závislé na počasí. Pokud bude termín čerpání služby ze strany www.kite-skola.cz zrušen z důvodu nepříznivého počasí, má zákazník, který měl danou službu v tomto termínu rezervovánu, právo na poskytnutí služby v jiném náhradním termínu v rozmezí platnosti kurzu
 • v případě že bylo čerpání služby znemožněno nepřízní počasí (vítr, sníh apod.) bude klientovi nabídnuta jiná obdobná služba ve stejné cenové relaci
 • čerpání veškerých zážitků se zákazník účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost
 • zákazník musí sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému zvládnutí vybrané služby
 • máte-li kurz formou dárkového certifikátu, délka platnosti je max. 1 rok od data zakoupení. Prodloužení platnosti dárkového certifikátu si lze koupit za manipulační poplatek 300,- Kč / půl roku.

PODMÍNKY KITE KURZU:

 • v případě nepříznivé předpovědi se s vámi domluvíme na možném náhradním termínu telefonicky nebo e-mailem zhruba 2 dny před kurzem (kdy již víme, že pro kurz nejsou vyhovující povětrnostní nebo sněhové a jiné podmínky)
 • pokud Vám navrhneme náhradní termín z důvodu špatných povětrnostních podmínek a vy se i přes to budete chtít kurzu zúčastnit, je to pouze na vaše riziko a nemáte nárok na žádnou náhradu kite kurzu jako je uvedeno níže, berte prosím v úvahu náklady spojené s cestou, ubytováním, zaplacením instruktora včetně zapůjčení potřebného vybavení atd.
 • pokud se jedná o kite kurz bez vědomí o nepřízni počasí a stane se, že nebudou vhodné povětrnostní či jiné podmínky i navzdory předpovědi (výjimečné případy), nedokončená část kite kurzu se nahrazuje v jiném termínu, který je nutno vybrat nejpozději do 1 měsíce od původního termínu služby.
 • standardní čas výuky je stanoven na 3 hodiny denně s instruktorem na 1 osobu, při každé další osobě ve skupince se čas výuky prodlužuje o 0,5 hod. Maximální počet účastníků v 1 skupině jsou 4 osoby a max. garantovaná délka kurzu je 5hod./den + 2 hodiny samostatný trénink po kurzu v případě příznivého počasí a dostatečných schopností klienta ohledně samostatné manipulace s vybavením
 • pro následný výpočet nároku na dodělávku kurzu se počítají odučené hodiny s instruktorem, nikoli dny
 • vyplněním objednávkového formuláře na kurz stvrzujete svůj 100% stav a berete na sebe plnou zodpovědnost v případě nesprávného zacházení se zapůjčeným vybavením
 • v rámci absolvování kite kurzu vám doporučujeme si uzavřít online úrazové pojištění přímo na kiteboarding, snowkiting a landkiting nemáte-li ho již zajištěno v rámci kurzu. Námi doporučená pojišťovna: https://www.allianzdirect.cz/allianzds/?op=20783114
 • ubytování: prosím berte na vědomí, že v případě nepříznivé předpovědi se může termín kurzu změnit, proto nelze brát v úvahu případnou požadovanou náhradu za vámi zaplacené ubytování či jízdenky apod. po www.kite-skola.cz jelikož povětrnostní podmínky nejsme schopni ovlivnit

DALŠÍ UJEDNÁNÍ PRO KURZY V Egyptě, Řecku a na Kapverdských ostrovech:

 • KAPVERDY:
 • - v případě účasti na kurzu na Kapverdských ostrovech je čas výuky stanoven dle uvedených tabulek v jednotlivých destinacích. Viz. platný ceník kurzů. V této lokalitě je maximální počet osob na instruktora stanoven pouze na 2 osoby! Vše je přizpůsobeno fyzické zátěži a intenzivnímu tréninku. Navíc je váš postup díky podmínkám mnohem rychlejší.


Postup při převodu kurzu na nákup kite vybavení:
 1. klient objedná kite kurz, platnost 1 rok.
 2. pokud se klient rozhodne po více jak 14 dnech, že kurz nevyužije (z jakéhokoli důvodu) může si vybrat:
 • převod na jinou osobu (bezplatně)
 • převod na jiný typ kurzu
 • místo kurzu nákup na kites.cz - cokoli i akce (sankce -30% z ceny)Telefon: 736 767 231 (9-15:00)
Zdarma: 800 400 472
Chat: nonstop
e-mail: iveta@kites.cz


Dárkové balíčky

Ticket Ticket


FacebookFacebooku PicasaPicasa
YouTubeYouTube